www.trdpaint.com
    Home     Project Reference     Company Profile     Contact us     รับสมัครงาน    
-A +A
 
 

บจก. เอื้ออังกูร เอ็นจิเนียริ่ง  

ก่อตั้งขึ้นในปี 2536 โดยให้คำปรึกษา และบริการด้านงานทาสีทุกประเภท โดยทีมงานมืออาชีพ ให้กับ

  1. โรงงานอุตสาหกรรม
  2. อาคารพาณิชย์
  3. ตึกเก่า-ใหม่
  4. บ้านและโครงการทั่วไป


ด้วยนโยบายบริษัทคือ 

          "บริษัทมุ่งมั่นผลิตผลงานคุณภาพ สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง สร้างความรักสามัคคีในหมู่พนักงาน และสร้างสำนึดความรับผิดชอบให้เกิดขั้นในองค์กรและสังคม"

จึงทำให้ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำ เลือกใช้บริการกับทางบริษัทเรา


างวัลที่เคยได้รับ

  • รางวัลมาตรฐาน SMEs แห่งชาติ ครั้งที่7 กลุ่มธุรกิจก่อสร้าง ประจำปี 2558
  • รางวัลบริษัทรับเหมาดีเด่น ประจำปี 2558 จากบริษัท ไทยทาเคนาคา สากลก่อสร้าง จำกัด
  • รางวัลบริษัทที่มีความปลอดภัยดีเด่น ประจำปี 2557 จากบริษัท ไทยชิมิซึ จำกัด
  • รางวัลการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย ประจำปี 2551 จากบริษัท ไทยทาเคนาคา สากลก่อสร้าง จำกัด
 

 
Home | Project Reference | Company Profile | Contact us | รับสมัครงาน
    Web hosting | website builder |เว็บไซต์สำเร็จรูป by ninenic ©Copyright 2002-2018 All rights reserved.
บริษัท เอื้ออังกูร เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
713/4 ซอยพุทธมณฑล สาย 3 ซอย 18/4
แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
Tel : 0-2888-0598,0-2888-0344 Fax: 0-2888-0814
Email : info@trdpaint.com